Silver Arkaplan Beyaz Arkaplan Kırmızı Arkaplan, Turuncu Arkaplan,
Sarı Arkaplan, Yeşil Arkaplan, Mavi Arkaplan, Mor Arkaplan

TATTOOMİX'MALİDEN DÖVME HAKKINDA

- TATTOOMİX'MALİDEN DÖVME HAKKINDA

 
Kimine göre bağıra çağıra haykırarak, kimine göre sessiz bir çığlık şeklinde, kimine göre bir kartvizitmişçesine göze sokulan, kimine göreyse anlamını sadece kendisinin bildiği ama illaki “bir iletişim şeklidir” dövme. Ve öylesine net bir iletişim şeklidir ki; vücuda nakşedilen dövmenin (yazı, şekil, desen, vs.) ifade ettiği anlamın, kendisiyle bir ömür boyu kalacağını taahhüt etmiş kişi. Hatta bir adım ötesinde, kişi öldüğünde bile ondan ayrılmayacak yegâne şeydir dövme.  
Binyıllardır süregelen bu kültürün, harmanlanarak günümüze ulaşmış olmasına rağmen; hemen hemen tüm dünya toplumları tarafından -bir kısmında gayet olağan karşılanmaya başlanmış olsa da- hâlâ garipsenerek, toplum dışı bir “kültür” gibi davranılması, sosyologlar tarafından incelenmeye değer bir olgudur.  
Kişinin kendi bedeni ile vereceği bir kararın, toplum tarafından sorgulanması ve bu konuda bireyi tahakküm altına alabilecek raddede baskı uygulanabilmesi, dinlerin dövme sanatına karşı takındıkları tavır ve bunun sergilemesi durumu ile rahatça ilintilendirilebilir.  
Kişisel özgürlükler konusunda incelendiğinde; toplumun (ya da diğer bir bireyin) birey üzerinde tahakküm kurabilme hakkını kendisinde görüyor olmasının iler tutar bir yanı olmamasına rağmen, kanıksanmış evrensel bir gerçekmişçesine dövme sanatının bu derece aykırı görülüyor olmasının altında yatan nedenlerin oldukça çeşitli olduğu görülecektir. Kendisinin elinde olmayan özgürlüğü başkasının da kullanmasını istememe hamaseti, dövme yaptıran kişinin toplumun diğer bireylerine kötü örnek olacağı endişesi, dinen günah olduğu algısına dayandırılan bir hak görme iddiası, kısıtlı algılarla kurulan ve muhafazasından ‘kâr’ edildiğine inanılan -görece- huzurlu yaşamlarına bir tehdit olacağı algısı…  
Hâlbuki dövme’nin kişi için taşıyacağı anlam ve yaptırılış amacı tamamı ile özneldir. Son zamanlarda popüler bir kadın hakları savunucuları ve feminist mottosu olan; “benim bedenim, benim kararım” sözü, dövme için de birebir geçerlidir.  
Bu gerçeği algılayabilmek için aslında; dünyaya neden geldiğimiz, neden varolduğumuz, hayatımızın amacı gibi derin sorulara bile gerek yok.  
Dövme, kişisel bir seçimdir ve bir diğer birey bunu sorgulamayı kendinde hak göremeyeceği kadar kişiye özeldir.  

MALİ